Regulamin szkoleń grupowych szkoły DogsFun:

I. Zdrowie i dobrostan psa:

 1. Fakt, że suka ma cieczkę należy zgłaszać na minimum jeden dzień przed zajęciami. Trener podejmuje decyzję o możliwości uczestnictwa suki w zajęciach grupowych.
 2. Psy uczestniczące w zajęciach powinny być zdrowe. Jakiekolwiek objawy choroby należy konsultować z lekarzem weterynarii i zgłaszać trenerowi przed zajęciami. W gestii trenera jest dopuszczenie psa do zajęć lub ustalenie ewentualnego trybu ich odrabiania.
 3. Pies powinien posiadać aktualne szczepienia ogólne i wstemplowane w książeczkę zdrowia psa aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie. Książeczkę należy udostępnić do wglądu trenerowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć kursu. Zasada ta nie dotyczy szczeniaków, które nie muszą posiadać pełnego kompletu szczepień.
 4. Pies powinien być odrobaczony.
 5. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na pasożyty zewnętrzne, tj. pchły i kleszcze.
 6. Psy bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych.
 7. Psy powinny być zapięte na smyczy podczas zajęć i przerw. Należy zachować dystans między psami. Jedynie trener może podjąć decyzję o odpięciu psa ze smyczy i zmniejszeniu dystansu.
 8. Używanie narzędzi awersyjnych, takich jak obroża zaciskowa, kolczatka, obroża elektryczna jest zabronione.
 9. Zachowania awersyjne opiekunów wobec psów, takie jak krzyk, szarpanie, bicie są zabronione. Złamanie tego zakazu skutkuje wykluczeniem z zajęć bez zwrotu kosztów.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach grupowych:

 1. Na zajęcia należy być wyposażonym w:
  – obrożę niezaciskową
  – smycz 2-3m (nie flexi)
  – saszetkę różnych (2-3) rodzajów małych smakołyków
  – zabawki dla psa, takie jak: szarpak, lina, piłka (wykluczone są zabawki wydające dźwięki)
 2. W zajęciach mogą brać udział inni domownicy mieszkający z psem.
 3. Potrzebę prowadzenia zajęć w języku angielskim należy zgłosić w momencie zapisu na kurs.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do przestrzegnia zasad ustalonych przez trenera prowadzącego.
 5. W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrabiania z inną grupą jednych zajeć w trakcie trwania całego kursu. O możliwościach odrabiania decyduje trener prowadzący.
 6. Nagrywanie dźwięku i filmowanie zajęć przez kursantów wymaga zgody trenera prowadzącego.
 7. Nagrywanie zajęć przez trenera powinno zostać zgłoszone przed zajęciami i wymaga zgody wszystkich uczestników.
 8. Każdy opiekun zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie w miejscu prowadzenia zajęć.
 9. Celem zajęć grupowych nie są indywidualne porady behawioralne.
 10. Opiekun psa odpowiada za szkody przez niego wyrządzone względem mienia i innych uczestników zajeć.
 11. W przypadku rezygnacji z kursu po rozpoczęciu zajęć opłata nie podlega zwrotowi. 
 

Let’s have fun together!